KONTAKT

UNDA NI BILO TELEFONA, NEGO JE NIŠTO U POŠTI NA STOLU TUCKALO, A POŠĆERICA SINJIVALA S OLOVKUN I BRZOJAV BI NAPISALA.

JK GUC
23281 Sali
Dugi otok

Tel: 091 3775 777
Fax: ni ga
Email: info@jkguc.hr