Škola Jedrenja

SLUŠAJ SAVIT STARIJEGA, PA ĆE I TEBE MLAJI TVOJI

Kad pasa Gladuša i dođe leto, dici završi jedna skula, ali u luju počinje druga. Skula za jedrenje. Umisto u klupama sedu u optimistima, a razred je nasri porta u Fangu. Ni in baš uvik lako, ali zato će in biti gušt kada se nauču, ki zna može biti da će jenoga dana potegniti za Biskaj ili daleki Brest. Prije nego li partu moraju  bar jedan put nositi pobjedničku kolajnu o smokve na Gladuši. Ma da se i samo jedan od njih zaljubi u jedrenje to je već dovoljno, važno da svi volu i poštivaju more, to je najvažnije ča tribaju znati.

Veseli i zdravi bili naši Gucići

Prognoze

TREMUNTANA ŠKURA MORE DURATI I DESE DAN