Rezultati 2024


Prijavite se za regatu

Popunjenu prijavnicu regate pošaljite na: info(manki)jkguc(tocka)hr


Gladuša 2024, saljska regata krstaša