Prijavite se za regatu

Popunjenu prijavnicu regate pošaljite na: info(manki)jkguc(tocka)hr

Gladuša 2024, saljska regata krstaša